.............


.........., ĐÀ NẴNG

Nhà thờ Thủy Cam
 

    ♦  Địa điểm xây dựng: Lộc Thủy, Phú Lôc, Thừa Thiên Huế

    ♦  Thời gian xây dựng dự kiến: 6 tháng . Từ  tháng 12 năm 2016